โทร.02-540-4444 admin@upd.co.th

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด

นวัตกรรมให้บริการ

นวัตกรรมใหม่ของการบริการที่เหนือความคาดหมายของยูพีดี

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถยนต์และการประกันภัย แบบ ONE STOP SERVICE FOR YOUR CAR ซึ่งได้วางระบบงานสนับสนุนการให้บริการ


1. แจ้งต่อประกันภัยคุ้มครองฉับไวมั่นใจ ยูพีดี ด้วยศักยภาพของระบบ E-Commerce

เต็มรูปแบบ ผ่าน www.upd.co.th ลูกค้าสามารถ

 • ตรวจสอบเบี้ยประกันภัยรถยนต์ด้วยโปรแกรมคำนวณเบี้ย สะดวก และแม่นยำ
 • สั่งซื้อประกันภัย และชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยได้
 • ดาวน์โหลดเอกสารการประกันภัย และงานทะเบียนต่างๆ
 • ตรวจรายชื่อบริษัทประกันภัย ศูนย์สาขา และรายชื่ออู่ ของบริษัทประกันภัย

2. บริการด้วย ศูนย์บริการยูพีดีลูกค้าสัมพันธ์

 • ยินดีให้บริการ 365 วัน Call Center 02-540-4444-5
 • บริการให้ข้อมูล งานทะเบียนรถยนต์ ประกันภัย และบริการอื่น ๆ
 • บริการแจ้งเตือนต่ออายุประกันภัย ทางโทรศัพท์ และการทาง SMS
 • บริการรับแจ้งต่ออายุประกันภัย ผ่าน Call Center
 • บริการเช็คเบี้ยประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
 • บริการรับปรึกษาปัญหาด้านการประกันภัยและการเคลม

3. บริการจัดส่งเอกสารทั่วประเทศ

บริการจัดส่งเอกสารทั่วประเทศ ตามวัน เวลา สถานที่ ตามความต้องการของลูกค้า

 • ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีบริการจัดส่ง 20 เส้นทางตลอด 365 วัน
 • ในต่างจังหวัด จัดส่งผ่านระบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS

4. ที่ปรึกษาด้านการประกันวินาศภัย

บริการให้คำปรึกษาในด้านการประกันวินาศภัยครบวงจร อย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อประกันภัย และเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย ทุกประเภท การเรียกร้องค่าสินไหม

5. บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เอกชน ฟรี 20 รายการ

โดยระบบ Computer บริการตรวจสมรรถภาพรถยนต์ฟรี 20 รายการ สำหรับลูกค้าที่ทำประกันภัยประเภท 1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพของรถยนต์ให้สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ได้รับส่วนลดประวัติดีช่วย ประหยัดค่าเบี้ยประกันในปีถัดไป

6. ระบบการชำระเงิน ที่มีหลากหลาย นอกจากชำระด้วยเงินสดแล้ว ยังมีช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ ช่องทาง I Banking , Mobile Phone , Bill Payment , Credit Card

7. ระบบ Computer Online เชื่อมกับบริษัทประกันภัย

8. โปรแกรมการเก็บฐานข้อมูลลูกค้า ประสิทธิภาพสูง เพื่อพร้อมบริการงานประกันภัย

9. ระบบการออกบัตรคิว ผ่านคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ในการให้บริการหน้าร้าน

เพื่อให้บริการลูกค้าตามลำดับ ก่อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ