โทร.02-540-4444 admin@upd.co.th

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด

เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยให้ความ สำคัญใน การคัดสรรบริษัทประกันภัย ชั้นนำที่มีชื่อเสียงให้กับลูกค้า ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อ ให้ลูกค้า เกิดความเชื่อมั่นและได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม รักษามาตรฐานการให้บริการก่อนและหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดถือนโยบาย “การบริการคือหัวใจ” (Service Mind ) และเน้นความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ปี พ.ศ.2537

เริ่มดำเนินธุรกิจ ด้วยการเปิด สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรามอินทรา กม.14 ในนามบริษัท ยูพีดี โปรดักส์ จำกัด ด้วยการก่อตั้งของ คุณยุพีดี วิภัติภูมิประเทศ หลังจากดำเนินธุรกิจสถานีน้ำมัน ได้เพียงปีเศษ ๆ ยูพีดีได้เสริมช่องทางขายทำให้รายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการเป็นตัวแทนขาย พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ (ภาคบังคับ) ให้กับ บริษัท วิริยะประกันภัย ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง และมีชื่อเสียง โดยใช้พื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์เล็ก ๆ ในสถานีน้ำมันเป็นสถานที่ทำการขายซึ่งขณะนั้นนับได้ว่า ยูพีดี เป็นผู้ริเริ่มการเป็นตัวแทนขาย พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ (ภาคบังคับ)ภายในสถานีบริการน้ำมันเป็นรายแรกของไทย อีกทั้งยังทำให้พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์กลายมาเป็นสินค้าสะดวกซื้อที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู้ธุรกิจตัวแทนขายประกันวินาศภัย และภายในปีแรกนี้เองยูพีดีก็สามารถสร้างยอดขาย พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์(ภาคบังคับ)ได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ให้กับบริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด เมื่อการดำเนินธุรกิจนี้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งแล้ว ยูพีดีจึงได้เริ่มขยายตลาดการขาย พ.ร.บ. ดังกล่าว ไปยังสำนักงานจังหวัดขนส่งทางบกทั้งในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล และต่างจังหวัดอีกหลายสาขา ทำให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจเสริมจึงกลายมาเป็นธุรกิจหลักของบริษัทแทน

ปี พ.ศ.2543

เปิดที่ทำการสำนักงานใหญ่ ขึ้น ณ อาคารยูพีดี ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนรามอินทรา กม.13 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาต จากกรมการประกันภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยูพีดี เน้นการบริการให้แก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วยแนวคิด ONE STOP SERVICE หรือการให้บริการที่ครบวงจรด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัยอาทิ การจำหน่าย พ.ร.บ.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ การขายประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ของบริษัทประกันภัยที่หลากหลายและมีชื่อเสียงกว่า 20 บริษัท ซึ่งผ่านการคัดสรรแล้วว่ามีความมั่นคง และน่าเชื่อถือ ยูพีดี สามารถออกกรมธรรม์คุ้มครองให้กับลูกค้าได้ทันที ณ จุดขาย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ทันสมัยซึ่งมีจุดบริการขายเป็นรายแรกของไทย ภายในห้างสรรพสินค้า เช่น เทสโก้โลตัส คาร์ฟูร์ และแมคโคร และสถานีน้ำมันต่างๆ อีกทั้งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็วทันใจ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทาง การให้บริการ ที่สะดวกสบายแก่ลูกค้าทางเว็บไชด์ www.upd.co.th อีกทางหนึ่งด้วย นอกเหนือจากการให้บริการดังกล่าวแล้ว ยูพีดี ยังได้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยบริการเสริมอื่นๆ ที่ครบวงจรอาทิ เช่น บริการรับตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

ปี พ.ศ.2551

ทำการย้ายสำนักงานใหม่เป็น เลขที่ 22 อาคารยูพีดี ถนนรามอินทรา กม.13 อยู่บริเวณ ใกล้เคียงที่เดิมเพื่อให้สามารถรองรับลูกค้าได้กว้างขวางและอำนวยความสะดวกให้ ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น