โทร.02-540-4444 admin@upd.co.th

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด

รางวัลมืออาชีพยูพีดี

รับรางวัลจาก คปภ.

2561

Example blog post alt 2561

รับรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล คุณภาพดีเด่น ปี 2561
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ. )

รับรางวัลจาก คปภ.

2560

Example blog post alt 2560

รับรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล คุณภาพดีเด่น ปี 2560
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ. )

รับรางวัลจาก คปภ.

2558

Example blog post alt 2558

รับรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล คุณภาพดีเด่น ปี 2558
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ. )

รับรางวัลจาก คปภ.

2556

Example blog post alt 2556

รับรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล คุณภาพดีเด่น ปี 2556
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ. )

รับรางวัลจาก คปภ.

2555

Example blog post alt 2555

รับรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล คุณภาพดีเด่น ปี 2555
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ. )

รับรางวัลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2555

Example blog post alt

รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านวิสัยทัศน์ (Excellence Franchise Leadership Aword) ประจำปี 2555
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รับรางวัลจาก คปภ.

2554

Example blog post alt

รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2554
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รับรางวัลจาก คปภ.

2552

Example blog post alt

รับรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล คุณภาพดีเด่น ประจำปี 2552
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รับรางวัลจาก คปภ.

2552

Example blog post alt

รับรางวัลบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยดีเด่น ประจำปี 2552
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รับรางวัลจากสภาหอการค้าไทย

2551

Example blog post alt

รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ปี 2551
จากสภาหอการค้าไทย

รับรางวัลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2553

Example blog post alt

รางวัลเกียรติคุณโครงการส่งเสริมพัฒนา ธุรกิจแฟรนไชส์ระบบมาตรฐานสากล
ปี 2551 - 2553 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รับรางวัลจาก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

2551

Example blog post alt

รางวัลตัวแทนคุณภาพ
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

รับรางวัลจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

2550

Example blog post alt

รางวัลนักขายดีเด่น
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

รับรางวัลจาก บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2550

Example blog post alt

รางวัลนักขายดีเด่น
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)