โทร.02-540-4444 admin@upd.co.th

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด

รางวัลทางสังคม

รางวัลแห่งความสำเร็จทางสังคม


รางวัลแม่ดีเด่น

คุณยุพดี วิภัติภูมิประเทศ ประธานกรรมการบริหาร รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี2551 ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลผู้บริหารสตรีดีเด่น

คุณยุพดี วิภัติภูมิประเทศ ประธานกรรมการบริหาร รับรางวัลสตรีผู้บริหารดีเด่นประจำปี 2551 ประเภทสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น จากการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

กิจกรรมเพื่อสังคม


โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง ร่วมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการมอบทุนการศึกษาและมอบผ้าห่มสำหรับผู้สูงอายุ
ครอบครัวของพนักงาน และบุตรหลานของยูพีดี

คุณพ่อช่อ บุญพิทักษ์ อายุ 87 ปี ป่วยโรคมะเร็ง
เกษณีย์ บุญพิทักษ์ พนักงานฝ่ายรับประกัน

คุณพ่อเชิด มณีแจ่ม อายุ 68 ปี ป่วยโรคหัวใจ
จรณิน มณีแจ่ม พนักงานฝ่ายบุคคล

คุณพ่อฮังเอียก แซ่ลี้ อายุ 84 ปี ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง
สุริสา ศรีหฤทัย พนักงานฝ่ายธุรการ สาขานวมินทร์

คุณแม่บุญช่วย ชุ่มรอด อายุ 74 ปี ป่วยโรคอัมพฤกษ์
พรพิรา ชุ่มรอด พนักงานฝ่ายรับประกัน